Zoeken

Onze geschiedenis

Zwaluw Reizen is een echt familiebedrijf. Personenvervoer is een prachtig vak en inmiddels voeren we het al 88 jaar met veel plezier uit. Zo verzorgen we transfers, dag- en meerdaagse reizen, evenementen- en congresvervoer, entree's, hotels, overtochten en alle overige (vervoers)aanvragen voor groepen.

Hoe het allemaal begon
In 1926 werd Zwaluw Reizen opgericht door de familie Elshout. In de beginjaren bestonden de werkzaamheden hoofdzakelijk uit het uitvoeren van een lijndienst en het rijden voor verenigingen. Tussen 1926 en 1940 groeide het bedrijf tot 3 touringcars. Ook het gezin Elshout groeide, er werden 4 zoons geboren. De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk; twee touringcars werden gevorderd door de bezetters en een touringcar werd verborgen. Met deze ene touringcar werd na de oorlog weer opgestart. Werkzaamheden waren er volop wat uitbreiding van het bedrijf betekende. In 1951 kwamen drie zoons de gelederen versterken. Naast het rijden voor verenigingen was er ook veel vervoer voor bedrijven; de werknemers werden dagelijks naar hun werk gebracht (én gehaald).

Overname door groei
In 1953 werd Altena Tours uit Werkendam overgenomen, wat wederom zorgde voor uitbreiding. In 1961 wijzigde de rechtsvorm van het bedrijf en werd de naam Fa. Elshout & Zn. In de jaren 70 werden de activiteiten uitgebreid met het aanbieden van meerdaagse reizen in binnen- en buitenland. Opnieuw werd de rechtsvorm veranderd; in 1976 werd het bedrijf een B.V. Tot de jaren 90 veranderden de werkzaamheden niet ingrijpend; wel groeide het wagenpark tot zo'n 15 touringcars.

3e generatie in bedrijf
In 1991 treedt de 3e generatie van de familie Elshout toe tot het bedrijf. In deze jaren nam het vervoer voor bedrijven sterk af maar namen de uitvoering van voornamelijk dagtochten en meerdaagse reizensterk toe. In het jaar 1996 wordt het, door de sterke groei van het touringcar- en taxibedrijf, noodzakelijk de rechtsvorm opnieuw aan te passen en ontstaan verschillende werkmaatschappijen. In deze periode wordt doelgericht gewerkt aan kwaliteitsverbetering op diverse niveaus. Het wagenpark wordt sterk verjongd om goed geschoold personeel een prettige werkplek te bieden, en om onze gasten op een prettige en veilige wijze te vervoeren. De jaren 90 kenmerken zich verder door de introductie van de Openbare aanbestedingen met daardoor periodes van onzekerheid voor de werkvoorziening. Toch blijft Zwaluw Reizen een bedrijf met een breed aantal opdrachtgevers waardoor de bedrijfsomvang op peil blijft. Op het gebied van het taxivervoer kent het bedrijf een wisselend verloop. Waar begin jaren 90 bewust werd gekozen om deze activiteit af te bouwen, komt er toch weer extra taxivervoer als opdracht binnen. De keuze is snel gemaakt; onze visie is om ook deze activiteiten uit te breiden.

Het bedrijf in de 21e eeuwDirecteur-Huib-Elshout-Zwaluw-Reizen
Begin 2000 groeit het taxibedrijf van 4 auto's naar 12 auto's in 2005. In november 2006 worden hier nog eens de wagens en kleinbusjes van Taxibedrijf Bron aan toegevoegd. De directie van Zwaluw Reizen start eind jaren 90 het proces op om tot bedrijfsverhuizing te komen; dit bij voorkeur in de huidige vestigingsplaats: Giessen. In het jaar 2006 zijn alle voorbereidingen getroffen en gaat de eerste paal de grond in; dit op Industrieterrein de Rietdijk te Giessen. Sinds juni 2007 zijn we volledig operationeel vanuit ons prachtige nieuwe pand aan de Transportstraat 5. Op ons terrein is alle ruimte voor het volledige wagenpark. 

Huib Elshout, 3e generatie directeur van Zwaluw Reizen: "Ons bedrijf levert een breed pakket aan diensten, zodat er voor elke personenvervoersvraagstuk een passende oplossing is. Zwaluw Reizen heeft als doel kwalitatief, veilig en duurzaam personenvervoer tegen betaalbare tarieven te verzorgen".